Czech Bee Research Institute approved, that our bee feed is of high quality

2014/05/22

Abstract: Czech Bee Research Institute at Dol approved quality of our bee feed. Institut gauged, that our liquid bee feed is clean, contains fructose, glucose and sucrose as we declare and contains no starch.

V lednu t.r. jsme si nechali ve Výzkumném ústavu včelařském v Dole udělat rozbor krmiva APIVITAL® sirup.

V dubnu jsme z VÚVč konečně dostali odpověď s očekávanými výsledky měření. Výsledky přesvědčivě ukazují, že naše krmivo pro včely APIVITAL® sirup je kvalitní a čisté, neobsahuje škroby a jejich deriváty a má složení takové, jaké deklarujeme.

Podrobnosti o laboratorním měření najdete na stránce Certifikátů a měřicích protokolů

Štítky